اسید آمینه : تولید یک محصول خوب و با کیفیت از دیرباز آرزوی هر کشاورزی بوده است. کشاورزان همواره سعی نموده اند برای دست یافتن به این هدف بزرگ از جدیدترین تکنولوژی های کشاورزی استفاده نمایند. همانطور که می دانید همه گیاهان به اجزا و مکانیسمی خاص برای رشد بیشتر نیاز دارند. در این میان وجود آمینو اسید ها برای سوخت و ساز گیاهی و همچنین افزایش کیفیت محصول برای کشاورزان امری لازم و ضروری است.

با توجه به مطالعاتی که در زمینه رشد گیاهان صورت گرفته است این نتیجه آشکار شده است که آمینواسیدها می توانند به طور مستقیم تاثیر بسیار زیاد و مهمی در فعالیت های حیاتی و ساختارهای گیاهی داشته باشد. با توجه به مواردی که گفته شد استفاده از آمینو اسید ها برای تغذیه گیاه و رشد بهتر بسیار متداول می باشد.

اسید آمینه

تاثیرات آمینواسیدها برروی گیاهان

سنتز پروتئین
افزایش مقاومت گیاهان در برابر استرس های محیطی
تاثیر بر فتوسنتز گیاهی
فعال سازی روزنه های گیاهی
کلات کردن عناصر
نقش موثر بر هورمون های گیاهی
تاثیر بر گرده افشانی و شکل گیری میوه ها
ایجاد تعادل بین گیاه و محیط زیست
تنظیم وضعیت عمومی گیاه

تاثیر آمینو اسید ها بر سنتز گیاهان

گیاهان به وسیله فرآیند فتوسنتز کربوهیدرات ها را سنتز می کنند. کاهش فتوسنتز در گیاه، گیاه را به سمت رشد کم و در نهایت به مرگ سلول های گیاهی هدایت می کند.  آمینواسیدها کمک شایانی به توسعه سیستم کلروفیلی گیاه می کنند و از تجمع کلروفیل ها در یک قسمت جلوگیری کرده و کلروفیل ها را به طور منظم و سازمان یافته هدایت می کنند و محصولات کشاورزی که توسط استفاده مستقیم آمینواسیدها به وجود می آیند، بسیار سبز و شاداب تر می باشند. آمینواسیدها به طور کلی اثر بسیار شدید و قوی در کلات کردن عناصر ریزمغذی در گیاهان دارند و در این حالت جذب و انتقال مواد ریز مغذی مورد نیاز گیاه را به راحتی در گیاه انجام می دهند و همچنین باعث جذب بهتر آن ها نیز می شوند.

بهترین زمان مصرف ترکیبات حاوی اسید آمینه

اسیدهای آمینه اساسا از طریق روزنه ها جذب می شوند و به مقدار کمتر از طریق غشاء سلولی نفوذ می کند و چند ساعت پس از جذب به قسمت های رشد  هدایت می شوند. در زمان ابری شدن هوا، وزش باد و احتمال ریزش باران نباید از کود های کشاورزی حاوی اسیدهای آمینه استفاده شود و حداقل زمان مورد نیاز جهت جذب اسیدهای آمینه ۸ ساعت می باشد. مناسب ترین زمان محلولپاشی قبل از طلوع یا بعد از غروب آفتاب باشد.

اسید آمینه

عملکرد آمینواسید ها در گیاهان:

آلانین: در سنتز کلروفیل و در تنظیم باز شدن روزنه‌های گیاهی، در گرده افشانی، و در مقاومت به خشکی نقش دارد.
• پرولین: در جوانه زنی دانه‌های گرده، در استرس شوری، و مقاومت به شرایط خشکی و دما نقش دارد.
• گلوتامیک اسید: در جوانه زنی بذر و به عنوان یک پیش ساز در سنتز کلروفیل کاربرد دارد. گلوتامیک اسید همچنین در سنتز سایر اسیدهای آمینه نیز نقش دارد.
• آسپارتیک اسید: در جوانه زنی بذور و در متابولیسم اسیدهای آمینه نقش دارد.
• فنیل آلانین: در گرده افشانی مؤثر است.
• تیروزین: در گرده افشانی و در مقاومت به تنش‌های محیطی نقش دارد.
• سرین: در گرده افشانی مؤثر است.
• ترئونین: در گرده افشانی و مقاومت به تنش‌های محیطی نقش دارد.
• گلیسین: به عنوان یک پیش ساز در تشکیل گروه‌های پیرول و در سنتز کلروفیل نقش دارد.
• والین: در گرده افشانی و در مقاومت به شرایط تنش‌های محیطی و در جوانه زنی بذرها نقش دارد.
• لوسین: در مقاومت به شوری و در جوانه زنی دانه‌های گرده نقش دارد.
• ایزولوسین: در مقاومت به شوری، در جوانه زنی دانه‌های گرده و در گرده افشانی مؤثر است.
• هیستیدین: در تنظیم باز شدن روزنه‌های برگ مؤثر است.
• متیونین: به عنوان پیش ساز هورمون اتیلن و در تنظیم باز شدن روزنه های برگ مؤثر است.
• سیستنین: در ساختار آنزیم نیتروژناز که در تثبیت بیولوژیک ازت نقش دارد، به کار می‌رود.
• لیزین: در تنظیم بازشدن روزنه‌های برگ، در جوانه زنی دانه‌های گرده، در سنتز کلروفیل کاربرد دارد.
• آرژنین: در مقاومت به تنش شوری و به عنوان یک پیش ساز برای تشکیل پلی آمین‌ها به کار می‌رود.

کود اسید آمینه در بسته بندی های مورد نیاز شما با هر وزن و مقداری که بخواهید موجود و قابل خرید و ارسال است.برای خرید کود اسید آمینه و مشاوره درباره نحوه فروش عمده آن با کارشناسان هیراکود تماس حاصل نمایید.

فهرست